اگر وقف نشی!!!

اساسی ترین ایه مربوط به امر ولایت ایه ۲۵۵ سوره بقره است و بقیه ایات ولایی به مانند ایه ی مبارکه اکمال در بیان مصادیق این ایه ی مبارکه یعنی (۲۵۵ سوره بقره) میباشد.
در همین ایه ی مبارکه به هدف خلقت نیز اشاره شده است.
وقف نامه:
وقف نشی متوقف میشی بی ثمر میشی گم میشی کم میشی وقف نشی هیچ میشی.
وقف شامل : ۱_ مورد وقف ۲_ واقف ۳_ ناظر وقف ۴_ متولی وقف ۵_مورد مصرفی وقف ۶_صیغه وقف ۷_وقف نامه.
میزان ماندگاری افراد به میزان وقف انهاست؛
ما اگر خودمان را وقف نکنیم وقف خداوند متعال هیچ اثری نخواهد ماند در صد سال بعد از ما.
بگونه ای برای امام عصر کار بکنید که اگر مسیرتان به ایشان خورد بگویید بیش ازین نمیتوانستم در توانم نبود.
حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند:
فرق من با شما(مردم) در این است ک شما من را برای خودتان میخواهید (برای حفظ منافع و …) .
در حالت نماز هر چند وقت یکبار صیغه ی وقف را بخوانید تا تجدید عهد و بیعت بشود مثلا صیغه وقف حضرت علی در دعای کمیل > یا رب قو علی خدمتک جوارحی…..
بعضی از اذکار ک خاص هستند را بگذارید برای سر بزنگاه ها که حال خوبی دارید و زیاد بکار نگیرید که لوس نشود.

۹۷/۱/۲۰