• حجت الاسلام والمسلمین احمدی شهرابی معاونت تهذیب دارالمبلغین

    حجت الاسلام و المسلمین سعید احمدی شهرابی در تاریخ ۱۳۵۷/۳/۲۷ در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشودند و در سال ۷۳ وارد حوزه علمیه ایروانی شدند و تحصیلات سطح ۱ را در همان جا به اتمام رساندند و دروس سطح ۲ و ۳ در حوزه مروی و درس خارج را از کنار مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی بهره بردند.

    مسئولیت های ایشان در دارالمبلغین :

    معاونت پژوهش و کارشناس آموزش : ۹۰ تا ۹۳
    معاونت تهذیب : ۹۳ تا اکنون
    مدرس : ۸۵ تا اکنون

حجت الاسلام والمسلمین احمدی شهرابی معاونت تهذیب دارالمبلغین

حجت الاسلام و المسلمین سعید احمدی شهرابی در تاریخ ۱۳۵۷/۳/۲۷ در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشودند و در سال ۷۳ وارد حوزه علمیه ایروانی شدند و تحصیلات سطح ۱ را در همان جا به اتمام رساندند و دروس سطح ۲ و ۳ در حوزه مروی و درس خارج را از کنار مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی بهره بردند.
مسئولیت های ایشان در دارالمبلغین :
معاونت پژوهش و کارشناس آموزش : ۹۰ تا ۹۳
معاونت تهذیب : ۹۳ تا اکنون
مدرس : ۸۵ تا اکنون

بیان معاونت تهذیب

سایت های مرتبط با تهذیب