نسبت میان اخلاق سکولار و اخلاق دینی

موضوع:
نسبت میان اخلاق سکولار و اخلاق دینی
استاد راهنما:
حجت الاسلام و المسلمین حسین حمداللهی زید عزّه
محقّق:
مهدی افخمی
کد آموزشی:
۱۰۲۳۱۱
زمستان
۱۳۹۳
چکیده :
اخلاق دارای دو نحله فکری اساسی است: ۱٫ اخلاق دینی ۲٫ اخلاق سکولار. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است مفاهیم، مبانی، ادله و نسبت میان این دو نحله اخلاقی می‌باشد.‌ در واقع مسئله اصلی این پژوهش، بررسی نسبت میان اخلاق سکولار و اخلاق دینی است. بدین منظور نخست اخلاق سکولار، سپس اخلاق دینی و در مرحله آخر نسبت میان این دو بررسی شده است. نخست، بعد از مفهوم شناسی اصطلاحاتی چون دین، اخلاق، سکولاریسم، سکولاریزاسیون و… به بررسی معانی و مبانی اخلاق سکولار از منظر هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی پرداخته شده است. سپس، در فصل سوم، معنای دین و اخلاق مورد کنکاش قرار گرفته است و رابطه دین و اخلاق از سه دیدگاه اتحاد، جدایی و تعامل، مورد تحلیل قرار گرفته است و نهایتاً به رابطه تعاملی دین و اخلاق، حکم شده است. البته طبق این مبنا، معنای اخلاق دینی و مبانی آن نیز بیان شده است. در فصل چهارم از نسبت میان اخلاق دینی و اخلاق سکولار سخن به میان آمده است و دلایل صاحبان و طرفداران هر نحله به ترازوی نقد سنجیده شده‌ و پاسخ دو پرسش و اشکال اساسی طرفداران اخلاق سکولار بیان شده است که چگونه:
۱٫ دین می‌تواند پشتوانه‌هایی برای اخلاق باشد.
۲٫ دین هیچ ضرری برای اخلاق ندارد.
در مقام پاسخ، ابتدا معانی پشتوانگی اخلاق برای دین، سپس موارد مضر بودن دین برای اخلاق و نقد آن‌ها، بیان شده است و در انتها با بیان این مسئله که نسبت میان اخلاق سکولار و اخلاق دینی تباین است و این‌که این دو هیچ نقطه اشتراکی با هم ندارند، تحقیق به پایان رسیده است.

کلید واژه :
اخلاق، دین، سکولاریسم، اخلاق دینی، اخلاق سکولار، نسبت اخلاق سکولار و اخلاق دینی