وقفنامه

بسم الله الرحمن الرحیم

حمد بی حد و شکر و سپاس فزون از عدد که واقفان مواقف ملاء اعلی از احصاء آن عاجز آیند، وقف و نثار بارگاه حضرت واقف الاسراری است جلت عظمته که حوض خانه قلوب محبان را به میاه معرفت سیراب گردانیده و واقفان محکمات را که متولّی عقد کائناتند از سایر مخلوقات ممتاز و به سرچشمه مراد رسانیده و صلوات بی‎ نهایت و تحیّات زاکیات، وقف روضه منوره جناب مستطاب حضرت ختمی مئاب است، ادامه مطلب …

میرزا سید کاظم مستوفی تفرشی

مسجد و مدرسه علمیه ای که در خیابان ری، نبش کوچه امامزاده یحیی (کوچه باغ پسته‌) روبروی حوزه علمیه دارالمبلغین فلسفی قرار دارد و به نام بنیانگذار و واقف آن ، «کاظمیه » نام گرفته مربوط است ادامه مطلب …