آیت الله اخوان

موضوع سخنرانی  : التزام اولیای خدا به شئون و لوازم انسانیت زمینه ساز موفقیت آنان است

هر مخاطبی معنای پرورش و لذت نفس را می فهمد، بنابراین مفهوم مبارزه و قیام علیه نفس و تلاش برای خدا را نیز درک می کند. در واقع هر انسانی معنای قیام لله را با تمام وجودش درک می کند.

تمام اصول، موضوعات و بحث های انقلابی بر اصل “قیام لله” خلاصه می شود زیرا قیام پیشوایان و ربابیون امت برای خدا بود و به فکر خود نبودند.

ادامه مطلب …

دانشنامه طلبگی

در سوره توبه ایه ۱۲۲ ایین دانش اموزی علم دین را خداوند بیان فرموده اند که به ایه ی نفر معروف است.
در این آیه ۴ مسئله مورد توجه باید قرار بگیرد:
۱_هدف>هدف رسیدنی است زیرا ارزش هر کس به اندازه همتش است باید توجه به نعمات کردو نهایت استفاده را کرد و در نهایت این نعمات نیز باید در راه منعم خرج بشوند نه کس دیگر.کار خوب است برای خدا باشد نه کارهای خودمان را بپای خدا بنویسیم.
۲_وظیفه >دو چیز وظیفه ی ماست اولی بارگیری یعنی رشد کردن و دومی بازدهی یعنی رشد دادن است.ولی اما ایا لازم است که ما برویم و در همه کار وارد شویم؟خیر بلکه باید در اموری وارد شویم که روی زمین مادنه است  . در این جلسات باید خودمان پر بشویم نه وقتمان. اصلا چقدر باید درس بخوانیم ؟ طبق ایه باید به میزانی بخوانیم که بتوانیم در دین تفقه بکنیم.اگر زیادتر بشود یعنی اسراف شده است.
۳_مراحل >
۴_مصائب>
در باب استعداد ها باید چند چیز مورد توجه قرار بگیرد.
آگاهی به استعداد ها شناخت میدان استعدادها احاطه به قوانینی ک فعال کننده استعداد ها است.

۹۷/۲/۱۰

شرح فرازی از دعا برای مرزداران

ویژگی های مرز داری اگر مرجع ضمیر آنرا به بحث مرزداری از دین برگردانیم درس های بسیار جالبی میتوانیم از آن بگیریم مطالبی بسیار آموزنده است.
اینکه میفرمایند علما ورثه انبیا هستند بر اساس علم انها نیست بلکه من جهه تبلیغ است که وارث آنان میشوند.
حال وظایف مرز داران را چه بیان میکند :
۱_حسن نیت به آنها عطا کن(سنگ بنای کار هر طلبه ای در هر مکانی باید حسن نیت باشد).
۲_از ترس معافشان کن(یکی از بزرگترین آفات تبلیغ ترس است،از ترس قطع حقوق یا از ترس طرد شدن از حق گفتن).
۳_به آنها شجاعت عطا کن(یعنی به قدری شجاع بشوند که از گفتن حق ابایی نداشته باشند و از انجام کارهای بزرگ نترسند).

۹۷/۲/۱۶

دعا برای مرزداران

نیازمندی های مرز داران اسلام را در قالب دعا امام بیان میکند اما حرف ما این است که اگر مرز داران جغرافیایی نیازمند این امور هستند به طریق اولی نگهبانان مرز های اعتقادی نیز نیازمند این امور میباشند پس حواسمان باشد.

خداوندا این مرزبانان وقتی با دشمن روبرو میشوند کاری کن که دنیایشان را فراموش کنند (دنیای خودشان را فراموش کنند زیرا که دنیا خوب است اما دنیایساخته من بد است).

همه میدانیم که مرگ دست خداست و ممکن است همه در همین لحظه بمیریم اما این دنیای راخدا  بگونه ای ساخته است که بسیار مکر کننده و غرور (فریب دهنده) است که من فکر نمیکنم کسی امروز از صبح که بیدار شده است به مرگ فکر کرده باشد ، این است دنیا.
محو کن از دلهایشان یاد اموالشان را به تعبیر بنده یکی از مهم ترین احوالات امتحان انسان مال است زیرا کسی که ندارد حرص دارا شدن را میخورد و کسی که دارد میلغزد. در دعا میفرماید ک خطور این احوالات را از دلهایشان پاک کن که درگیر نباشند .خداوندا بهشت را در برابر ایشان نشان ده.

۹۷/۲/۹

استاد هاشمی نژاد(زیدعزه)

قران کریم اخلاق پیامبر را به ادیب بودن یاد میفرماید.
ای رسول خدا تو دارای خلق عظیم هستی به سبب رحمت الهی ک شامل حالت شد با مردم نرم شدی که اگر خشن بودی مردم از تو دور میشدند. حال این صاحب خلق عظیم میخواهد مارا اخلاق مدار کند.
شخصی به حضرت علی مراجعه کرد و پرسید که ایا فضایل اخلاقی پیامبر را میتوانی بشماری حضرت فرمود خیر شخص پرسید چرا حضرت فرمود ایا تو میتوانی تعداد نعمات خداوند را بشماری؟
گروهی از افراد میگویند که اخلاق بد غیر قابل تغییر است اما مشهور علمای اخلاق میگویند اخلاق بد قابل تغییر است و اگر قرار بود بدخو خوش خو نشود دیگر انزال کتب و ارسال رسل لغو میبود.
موضوع کار طللاب روح انسان است نه جسم انسان به همین علت روحانی گفته میشود به انان که کار فوق العاده مهمی است ، فرق انها در این است که بسیاری از اطباء فاقد تقوی میباشند و اساس کار انها نیز نمیباشد و در بسیاری از مواقع موفق هستند و در ضمن ان شاید کافر ، اما طبیب روح فرق دارد ، فاقد شی معطی شی نمیشود ، یعنی باید انقدری تربیت کنیم روح خود را و با اخلاق و تقوی و اخلاص روح خود را ابتدا و سپس روح دیگران را درمان کنیم. مردم اسلام را در ایینه عمل ما مشاهده میکنند و سیره عملی ائمه نیز به همین حالت بوده است که با رفتار خود افراد را جذب به دین میکردند حال چگونه باید جذب کرد افراد را؟
پس با رفتار سازی و برخورد های مناسب باید افراد را مجذوب دین نمود ،در مقابل بدی و ظلم به مرد خوبی کنید و در مقابل جفا وفا کنید رعایت همین یک نکته باعث ارادت و محبت و مودت میان روحانیون و اقشار جامعه میشد.
حسینیه همدانیها ساخته ی ابراهیم سماواتی است که همان ابراهیم انگوری معروف خیابان ری بوده است ک از قیام تا ری دست ایشان بوده.