ساختمان وجود انسان

ساختمان وجودی انسان از دو جوهر است یک جهت مربوط به جسد است و دیگری مربوط به ما فوق است یعنی روح انسان ، ویژگی های جسمانی و کالبدی انسان همانند بقیه جانداران است اما تنها موجودی که حضرت حق به او عطیه ای به نام روح داده است فقط انسان است ک این دو جوهر انسان از هر جهت کاملا متفاوت با یکدیگر هستند یعنی مثلا اگر کالبد انسان دارای طول و عرض و ارتفاع و وزن و … باشد دقیقا روح بلعکس آن است.
کالبد جسمی انسان غذا میخواهد که حضرت علی علیه السلام میفرمایند : ( نور ظاهری بطاعتک ) یعنی اگر طاعت الهی بجا بیاید انسان نور خواهد شد سر تا  پا.
حال غذای کالبد روحی انسان محبت حضرت حق است
حال غذای عقل چیست؟! غذای عقل نیز معرفت و شناخت خداوند متعال است.
بعد اگر این موارد حاصل شد به عالم شهود نایل خواهیم شد.
حال که خداوند متعال در حدیثی قدسی میفرمایند : ( الانسان سری و انا سره)
یعنی انسان قابلیت این را پیدا میکند که جزو اسرار عالم خلقت بشود.

۹۷/۱/۲۱