شنبه ها

مناجات شعبانیه

در ماه شعبان مناجاتی در مفاتیح وجود دارد به نام مناجاه شعبانیه فرازی از ان را بررسی میکنیم :
خداوندا من حول و نیرویی ندارم ک از حالتی ک گناه الود است خود را بیرون بکشم بجز اینکه در وقتی که مرا بیدار کنی به واسطه ی محبت و انس به خودت .
اگر انسان انس داشته باشد با خداوند متعال و محبوب واقع شود این میتواند انسان را بیدار کند که خود را از حالت الودگی گناه بیرون بکشد که عامل بیداری میشود بعد از این مراحل به گونه ای بشوم که تو میخواهی پس شکر تورا میکنم بعلت اینکه مرا داخل در کرم و رحمت خود نموده ای و ازینکه قلب مرا پاک کردی از چرک های غفلت از تو .
در روایتی در بحار امده است ک ک امام سجاد فرمودند :
خداوند وحی کرد به موسی ک مرا نزد خلق محبوب گردان و انسان هارا نیز در نزد من محبوب کن حضرت موسی پرسید چگونه اینکار را انجام بدهم خداوند فرمود نعمت های مرا برای مردم متذکر باش تا اینکه دوستدار من بشوند اگر یک بنده فراری را که از درب هدایت من فرار کرده یا اینکه گمراه است از درگاه من را هدایت کردی برتر است برای تو از صد سال عبادت کردن به گونه ای ک این صد سال را روزها روزه بگیری وشب ها قیام داشته باشی موسی گفت این عبد فراری کیست فرمود شخص گناهکاری که سرکش است گفت که گمراه از درگاه توست فرمود جاهل نسبت به امام زمانش است پس او را اندرز بده تا اینکه اگاه به شریعتش بشود .
۹۷/۲/۱

راه سلوک

در قرآن نقشه راه و سولک فردی و اجتماعی در دنیا و آخرت را به ما نشان داده اند.
سلوک مورد امضای قران کریم بر دو رکن بنا نهاده شده است:
نخست پذیرش ربوبیت خدای متعال و سپس توحید در عبودیت است.
توحید چند مرحله دارد که ابتدا توحید در خالقیت توحید در ربوبیت و توحید در عبودیت و مرحله انتهایی از همه سخت تر است یعنی همان مبنای فکری شیطان که باعث رجم او شد.
علت اینکه ما زیر بار عبودیت نمیرویم بعلت لذت جویی است اما آیا لذت واقعی در سایه ی قبول ربوبیت که نتیجه آن عبودیت است میباشد یا در سایه رجم به مانند شیطان .
اگر نفس لذت طلب است باید لذات لحظه ای را فراموش کرد و به لذت پایدار رسید ، حال این لذت پایدار کجاست سمت دنیا و هوس رانی و شهوت پرستی و در مسیر شیطان است یا بالعکس.
اصلا بحث آخرت به کنار در همین دنیا کسی که از صراط حق به لذات برسد به دنیای بهتری میرسد یا اینکه با دوز و کلک به لذات برسد. این مقایسات هر یک جوابشان بسیار واضح است و محاسبات دو دوتا چهارتایی است اما نفس انسان سرکش هیچ گاه نمیخواهد بپذیرد.
لذا اگر بخواهیم در مسیر حق قرار بگیریم باید خود را پاک گردانیم که زیر سایه ربوبیت قرار گرفته و با عبودیت به لذات پایدار و مثمر برسیم.
به نقل از استاد جناب اقای ابوترابی فرد :اگر این دنیا مثقالی ارزش داشت شخصیتی به مانند حضرت علی علیه السلام اینگونه به دنیا بی اعتنایی نمیکرد که بگوید سه بار طلاقت دادم.

۹۷/۲/۱۵

علامت دوستی با خدا

علامت دوستی با خدا، اطاعت از دستورات دین خدا، پیامبر خدا، قرار گرفتن در رکاب امام حسینعلیه السلامو قرار گرفتن زیر خیمه ولایت است.

دغدغه شهدا، محبت و علاقه به خداوند متعال بود. انسان‌های در تراز قرآن، کسانی هستند که خود را مراقبت می‌کنند تا محبوب خداوند شوند و شهدا برای رسیدن به خدا، خود را مراقبت می‌کردند.کسانی که راه را برای اقامه دین خدا هموار می‌کنند محبوب خداوند هستند و خدا آنها را دوست دارد.علامت دوستی با خدا اطاعت از دستورات دین خدا، پیامبر خدا، قرارگرفتن در رکاب امام حسینعلیه السلام و قرار گرفتن زیر خیمه ولایت است. انسان‌هایی که خدا آنها را دوست دارد در برابر برادران و خواهران دینی خود متواضع و مودب و در مقابل دشمنان سخت و نفوذناپذیرهستند، به همین دلیل شهدا تا آخرین فشنگ خود ایستادگی کردند و حتی یک گام به عقب نکشیدند و این استقامت دیروز شهدا، جانبازان و آزادگان بود که عزت امروز پدید آمده‌ است.