ساختمان وجود انسان

ساختمان وجودی انسان از دو جوهر است یک جهت مربوط به جسد است و دیگری مربوط به ما فوق است یعنی روح انسان ، ویژگی های جسمانی و کالبدی انسان همانند بقیه جانداران است اما تنها موجودی که حضرت حق به او عطیه ای به نام روح داده است فقط انسان است ک این دو جوهر انسان از هر جهت کاملا متفاوت با یکدیگر هستند یعنی مثلا اگر کالبد انسان دارای طول و عرض و ارتفاع و وزن و … باشد دقیقا روح بلعکس آن است.
کالبد جسمی انسان غذا میخواهد که حضرت علی علیه السلام میفرمایند : ( نور ظاهری بطاعتک ) یعنی اگر طاعت الهی بجا بیاید انسان نور خواهد شد سر تا  پا.
حال غذای کالبد روحی انسان محبت حضرت حق است
حال غذای عقل چیست؟! غذای عقل نیز معرفت و شناخت خداوند متعال است.
بعد اگر این موارد حاصل شد به عالم شهود نایل خواهیم شد.
حال که خداوند متعال در حدیثی قدسی میفرمایند : ( الانسان سری و انا سره)
یعنی انسان قابلیت این را پیدا میکند که جزو اسرار عالم خلقت بشود.

۹۷/۱/۲۱

موافقین و مخالفین انبیاء

در طول تاریخ دو گروه وجود داشته اند. طرفداران الله، انبیاء، اولیا و احرار و در طرف مقابل کسانی که در برابر اینان قرار گرفته اند.

آن عده ای که در دسته انبیا و خوبان عالم هستند مورد تأیید ذات اقدس الهی می باشند؛ لذا دارای قلبی رقیق و مهربان و در خدمت خلق قرار دارند. دغدغه این دسته رساندن مردم به سعادت اخروی است. در رأس همه اینها پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سپس ائمه علیهم السلام و بعد از آن فقها قرار دارند.گروهی دیگر به دلیل جمع آوری اوصاف رذیله، خودشان به دست خودشان بال های هدایت و طرق سعادت را بر خود بسته اند؛ لذا راه های هدایت را خداوند نیز بر آنان می بندد. این افراد دچار مرض های اخلاقی هستند. مکان این افراد در اسفل سافلین می باشد به طوری که در نهایت شقاوت غرق شده اند. و تمام راه های هدایت به رویشان بسته شده و ایمان نمی آورند و همین ها هستند که قرآن از آنها تعبیر به اصحاب النار می کند. این گروه در همین دنیا بر حصار عذاب الهی قرار خواهند گرفت و دچار رذایل اخلاقی خاصه کبر هستند.

کسانی که راه حق را می پیمایند قلب شان مشعر الهی است؛ در واقع تمام وجود این افراد از جمله سمع و بصرشان نیز مشعر الهی خواهند بود.

چنین افرادی انسان های کاملی هستند که به جز حق چیزی را نمی بینند.گروه اهل شقاوت دائما در تاریکی های دنیا دست و پا می زنند، اینها تا ابد در تاریکی ها خواهند بود.