صحیفه سجادیه

شرح فرازی از دعا برای مرزداران

ویژگی های مرز داری اگر مرجع ضمیر آنرا به بحث مرزداری از دین برگردانیم درس های بسیار جالبی میتوانیم از آن بگیریم مطالبی بسیار آموزنده است.
اینکه میفرمایند علما ورثه انبیا هستند بر اساس علم انها نیست بلکه من جهه تبلیغ است که وارث آنان میشوند.
حال وظایف مرز داران را چه بیان میکند :
۱_حسن نیت به آنها عطا کن(سنگ بنای کار هر طلبه ای در هر مکانی باید حسن نیت باشد).
۲_از ترس معافشان کن(یکی از بزرگترین آفات تبلیغ ترس است،از ترس قطع حقوق یا از ترس طرد شدن از حق گفتن).
۳_به آنها شجاعت عطا کن(یعنی به قدری شجاع بشوند که از گفتن حق ابایی نداشته باشند و از انجام کارهای بزرگ نترسند).

۹۷/۲/۱۶

دعا برای مرزداران

نیازمندی های مرز داران اسلام را در قالب دعا امام بیان میکند اما حرف ما این است که اگر مرز داران جغرافیایی نیازمند این امور هستند به طریق اولی نگهبانان مرز های اعتقادی نیز نیازمند این امور میباشند پس حواسمان باشد.

خداوندا این مرزبانان وقتی با دشمن روبرو میشوند کاری کن که دنیایشان را فراموش کنند (دنیای خودشان را فراموش کنند زیرا که دنیا خوب است اما دنیایساخته من بد است).

همه میدانیم که مرگ دست خداست و ممکن است همه در همین لحظه بمیریم اما این دنیای راخدا  بگونه ای ساخته است که بسیار مکر کننده و غرور (فریب دهنده) است که من فکر نمیکنم کسی امروز از صبح که بیدار شده است به مرگ فکر کرده باشد ، این است دنیا.
محو کن از دلهایشان یاد اموالشان را به تعبیر بنده یکی از مهم ترین احوالات امتحان انسان مال است زیرا کسی که ندارد حرص دارا شدن را میخورد و کسی که دارد میلغزد. در دعا میفرماید ک خطور این احوالات را از دلهایشان پاک کن که درگیر نباشند .خداوندا بهشت را در برابر ایشان نشان ده.

۹۷/۲/۹

فراز دوم از دعای۲۶

این دعا حسن ادب به نحو اکمل محاسن ادب را نسبت به برخورد با دیگران بیان کرده است.ای بسا عالمی با کوچکترین رفتار خود موجب تبلیغ مفاهیم عمیق دین شده است و ای چه بسا شخصی نیز با رفتار ناشایستی مردم را از دین زده و منحرف کند.درست است ک کلمات حضرت در قالب دعا میباشد ولی هر کدام درس است.
چون به دید دیگری به ما نگاه میشود پس باید حواسمان جمع باشد زیرا که انسان های معمولی وقتی بدی ببیند اولین چیزی ک به ذهنشان تبادر میکند تلافی است. تلاش و همت خود را به کار بگمارید تا ملکه شود برایتان که جواب بدی را با خوبی بدهید.انسان نه باید ظالم واقع شود و نه مظلوم ولی در این مفاهیم دینی گاهی(در مورد مومنین نه معاندین)گذشتن از حق شخصی قابل چشم پوشی است. نسبت به همه ی همسایگان و اقوام باید حسن ظن داشته باشیم زیرا اگر در سنین جوانی کنترل نشود در میان سالی و کهن سالی بسیار ریشه دار میشود که انسان را از پای در میاورد جوانان عزیز عینک خوش بینی به چشمانتان بزنید.خداوندا مرا نیکوکار میان همسایگان قرار ده و به گونه ای باشم که چشمانم را ببندم از خطای انها عفتا (عکس العمل سریع نداشته باشم در مقابل خطا های دیگران).

۹۷/۱/۲۶

۵ راه خروج از کسالت

چگونه کسالت خود را از ین ببریم ؟

۱-  قدردان و متشکر از اطرافیانتان باشید. چون یادآوری الطاف اطرافیانتان شما را از تنهایی خارج می کند.

۲- خوش بین باشد، در روایات به حسن ظن بالله تعبیر شده است،سعی کنید همواره امیدوار به آینده پیش بروید. زیرا در صورت بدبینی سرعت انسان کم می شود. و اگر حسن به وجود نیاید به حالت یاس می رسیم.

۳- نعمات و الطاف خداوند را برشمارید. یکی از طرق احتساب نعمات، ملاحظه زندگی افرادی است که مشکلات فراوانی دارند.

۴- از توانایی های خودتان استفاده کنید، به خاطر تنبلی است و حال نداشتن که میگوییم بلد نیستیم.

قال علی علیه السلام

إن الدنیا دار صدق لمن صدقها. اگر به دنیا دروغ بگویی دنیا هم به تو دروغ می گوید و کسی که دنیا به او دروغ بگوید نه خیر دنیا را می بیند و نه آخرت را.

۵- مهربان باشیم و اعلام مهربانی کنیم، هرکاری که عقلاً یا شرعاً خوب بود از دست ندهیم،توقع هم نداشته باشیم.