نوشته‌ها

۴ اصل تبلیغ

وظیفه طلاب ، انجام دادن کارهای بزرگ نیست بلکه انجام دادن کارهای زمین مانده است!

چهار اصل تبلیغ :
فرستنده : رب اشرح لی صدری
امکانات : یسر لی امری و احلل عقده من لسانی
گیرنده : یفقهوا قولی
تشکیلات : و اجعل لی وزیرا من اهلی